Utylizacja azbestu

Oferujemy Państwu bezpieczną i kompleksową usługę demontażu i utylizacji materiałów niebezpiecznych zawierających azbest.
  • wykonujemy ocenę stanu technicznego wyrobów zawierających azbest
  • wykonujemy niezbędne badania przed, w trakcie oraz po rozbiórce azbestu
  • demontaż i rozbiórka azbestu
  • transport i utylizacja odpadów materiałów zawierających azbest
  • wystawiamy wszelkie niezbędne oświadczenia po wykonanych pracach