Dofinansowanie i utylizacja azbestu

Azbest jest to minerał z grup krzemianowych mających postać włókien o stosunku długości do średnicy włókna co najmniej 100:1. Znany jest przede wszystkim jako minerał użytkowy stosowany m.in. w budownictwie, przemyśle chemicznym, przemyśle maszynowym, włókienniczym i motoryzacji. Włókniste odmiany minerałów występują w przyrodzie w postaci wiązek włókien cechujących się dużą wytrzymałością na rozciąganie i wysoką temperaturę, elastycznością i odpornością na działanie czynników chemicznych oraz fizycznych. Włókna azbestowe mają właściwości umożliwiające tkanie, zaplatanie lub mieszanie z różnymi spoiwami.

Występowanie azbestu.

Występowanie wyrobów zawierających azbest w budownictwie:
 • budynki przemysłowe i gospodarcze
 • dachy i strychy
 • pomieszczenia użytkowe budynków
 • piwnice, zsypy i szyby windowe
 • klatki schodowe i ściany

Szkodliwość azbestu.

Azbest jest przyczyną wielu poważnych chorób m.in.:
 • pylicy azbestowej
 • międzybłoniaka opłucnej
 • przewlekłe zapalenia oskrzeli
 • nowotwory złośliwe
 • zgrubienia i stwardnienia opłucnej
 • zmiany skórne

Utylizacja azbestu.

Oferujemy Państwu bezpieczną i kompleksową usługę demontażu i utylizacji materiałów niebezpiecznych zawierających azbest:
 • sporządzamy ocenę stanu technicznego wyrobów zawierających azbest
 • przeprowadzamy niezbędne badania przed, w trakcie oraz po rozbiórce azbestu
 • wykonujemy demontaż i rozbiórka azbestu
 • transport i utylizacja odpadów materiałów zawierających azbest
 • wystawiamy wszelkie niezbędne oświadczenia po wykonanych pracach

Każdy właściciel lub zarządca budynku, zanim zdecyduje się na usunięcie azbestu musi wykonać odpowiednie czynności ustanowione prawem:
 • sporządzenie oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest oraz dokonywanie kontroli stanu obiektów i instalacji corocznie lub co 5 lat
 • opracowanie planu kontroli jakości powietrza dla pomieszczeń zawierających azbest
 • opracowanie instrukcji bezpiecznego użytkowania pomieszczeń, w których użyto wewnętrznie azbest
 • przeprowadzenie inwentaryzacji wyrobów z azbestem
 • zaznaczenie na planach sytuacyjnych miejsca z wyrobami zawierającymi azbest
 • oznakowanie pomieszczeń, w których znajdują się urządzenia lub instalacje z azbestem
 • informowanie wojewodę lub prezydenta miasta/burmistrza/wójta (w przypadku osób fizycznych o przedsięwziętych działaniach do dnia 31 stycznia każdego roku.)

Pamiętaj!
Usuwanie wyrobów wykonanych z azbestu we własnym zakresie jest bardzo niebezpieczne dla zdrowia.


Dofinansowanie na utylizację azbestu.

Bezpłatne usuwanie azbestu, czyli dofinansowanie na utylizację azbestu
Podczas osobistego spotkania z Państwem, pomożemy wypełnić wniosek o dofinansowanie na utylizację materiałów zawierających azbest. Wtedy również odpowiemy na wszelkie pytania, przedstawimy całą procedurę związaną z otrzymaniem dofinansowania oraz uzgodnimy termin przeprowadzenia prac związanych z utylizacją azbestu.
W przypadku gdy zostaną spełnione odpowiednie wymogi formalne, mogą Państwo liczyć na 100% zwrotu poniesionych wydatków związanych z demontażem i utylizacją azbestu.

Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub pod nr telefonu: +48 669 084 543